E-Graó es un servei que ofereix la possibilitat d’accedir a tots els continguts digitals al seu centre o institució.

 

    • 4 modalitats d’accés als continguts segons les etapes del centre o la institució.
Escola EI: amb accés als continguts relacionats amb 0-6 anys (+ de 5.000)
IES: amb accés als continguts de l’ESO ( Aula de Secundaria + continguts de didàctica específica (+ de 15.000)
Centres d’infantil + primària: Amb accés als continguts de les etapes EI i EP (+ de 10.000)
Centres concertats/privats: Centres concertats/privats: amb accés als continguts d’EI, EP i ESO (+ de 30.000)
  • Una gran base de articles que augmenta mensualment (1.000 continguts l’any).
  • Indexats i catalogats per àrees, etapes, paraules clau, autors, etc.
  • Amb un cercador avançat.
  • Inclou autors de prestigi del món educatiu.
  • Continguts: recursos, formació, experiències, re?exió, pràctica, intercanvi, bones pràctiques, monografies i un gran nombre de propostes per a la comunitat educativa.
  • Un accés totalment legal que respecta els drets d’autor.

 

Com s'hi accedeix

 

A través d’Ip fixa mitjançant usuari i contrasenya , Graó et dona accés de forma il•limitada a la seva comunitat educativa, al major banc digital de continguts educatius.Un model senzillEs fa la recerca per temes, etapes, autors, paraules clau, etc.
El cercador ofereix tots els continguts disponibles indicant-ne l’origen (revista, any, autors, data, etc.)
Es tria un article i apareix un resum i un breu text on s’explica que els continguts estan en obert gràcies a la seva institució.
El contingut de l’article pot descarregar-se en PDF o visualitzar-se directament a la pantalla.