Llibre Dirección y gestión de centros docentes Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivo


FORMATS DISPONIBLES
$ 21,140.00
$ 12,004.10

Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivo

Resum del llibre
Guia pràctica d'ajuda a la funció directiva, amb pautes d'actuació clares i concises sobre els temes més problemàtics i que amb més freqüència i entitat es presenten en la tasca diària.