Llibre Pisa como excusa Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza


FORMATS DISPONIBLES
$ 21,082.00
$ 11,926.65

Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza

Resum del llibre
PISA com a excusa per afavorir canvis. Els efectes de l'avaluació sobre l'alumnat i el professorat; una guia per analitzar i modificar activitats d'avaluació i ensenyament, i exemples reals de com dur a terme aquesta anàlisi.