Bernad Mainar, Juan Antonio

Bernad Mainar, Juan Antonio

Juan Antonio Bernad es doctor en psicología por la ì Universidad de Valencia, es especialista en el campo de ì la psicología del aprendizaje. Ha publicado una veintena ì de obras y memorias científicas. En los últimos años se ì ha dedicado al estudio de la personalidad e inteligencia ì emocional en adultos y niños. Entre sus recientes ì publicaciones cabe señalar: Desarrollo de la armonía ì interior (2000), Psicología del soltero: entre el mito y ì la realidad (2004), El aprendizaje de la tolerancia. ì Bases psicológicas (2007) y El bienestar psicológico de ì las personas mayores (2008).

De professió, avi

Bernad Mainar, Juan Antonio

Sinopsis de De professió, avi
Ser avis avui (...amb fonament i vocació)

Veritable manual que aborda les importants funcions dels avis o les falses idees que circulen sobre la cura dels néts; que desgrana les sorprenents capacitats corporals i mentals dels infants i que suggereix ajudes importants per tal que els primers anys de la seva vida esdevinguin una experiència tan rica com feliç. Amb aquesta finalitat aquest llibre presenta una llarga llista de reflexions i d'experiències sobre jocs i activitats que, juntament amb els contes, aconseguirà ben aviat convertir els néts i les nétes en autèntics mestres del parlar, llegir i escriure.

PUBLICACIONES DE Bernad Mainar, Juan Antonio