Biniés Lanceta, Purificació

Biniés Lanceta, Purificació

(Huesca, 1961) Licenciada en Ciencias de la Información (sección Periodismo). Ha colaborado en diversos medios de comunicación, entre ellos, El País (suplemento El País Educación), La Vanguardia, El Correo Catalán, Diario de Terrassa, Cuadernos de Pedagogía, Comunidad Escolar, Revista Infància... Ha dirigido, entre 1997-2000, la revista Infancia y Adopción, primera publicación, de ámbito estatal, especializada en este tema. Ha publicado tres libros: Tú nuestro sueño. Crónica de una adopción internacional, Donde habita el corazón. Todos somos niños... niños distintos y De pequeños te los comerías. Anecdotario para padres con y sin vocación.

Converses matemàtiques amb Maria Antònia Canals

Biniés Lanceta, Purificació

Sinopsis de Converses matemàtiques amb Maria Antònia Canals
O com fer de les matemàtiques un aprenentatge apassionant

Són difícils les matemàtiques? Què està passant a les escoles i als instituts perquè aquesta sigui una de les assignatures més suspeses? Cal revisar currículums i didàctiques? És possible gaudir aprenent matemàtiques? Existeixen claus didàctiques que ajudin a que aquesta assignatura deixi de ser el malson de la majoria dels alumnes i de molts mestres? Quina és la situació actual i què cal canviar en l’ensenyament de les matemàtiques? Amb un llenguatge divulgatiu, aquest llibre va desgranant totes aquestes preguntes i apuntant respostes que puguin orientar als mestres en la seva pràctica educativa.

Un llibre imprescindible per conèixer el que és fonamental de la didàctica de les matemàtiques i dur-ho a terme de manera adequada a l’aula. Un llibre que reformula continguts i didàctiques per fer de les matemàtiques un aprenentatge apassionant.

PUBLICACIONES DE Biniés Lanceta, Purificació