Piqué Simón, Begoña

Piqué Simón, Begoña

Estratègies de pràctica reflexiva en la formació inicial de mestres d'educació infantil

Piqué Simón, Begoña

Sinopsis de Estratègies de pràctica reflexiva en la formació inicial de mestres d'educació infantil

Experiència duta a terme en l'àmbit de la formació inicial de mestres d'educació infantil basada en la collaboració entre l'ensenyament universitari i el sistema escolar, que ha facilitat el diàleg i la reflexió entorn del procés d'aprenentatge, i ho ha fet a través de la incorporació d'una metodologia formativa de pràctica reflexiva. Aquest llibre inclou la descripció dels objectius i la fonamentació pedagògica, explica els continguts de forma detallada i exposa les diferents fases del treball conjunt entre els participants -professorat, mestres i estudiants- i alhora fa referència als resultats obtinguts d'aplicar estratègies de pràctica reflexiva en la formació inicial. Aquesta obra ha estat guardonada amb el Premi Escola Normal de la Generalitat de reconeixement d'experiències innovadores en formació inicial del professorat.

PUBLICACIONES DE Piqué Simón, Begoña