Artículo Afavorir la comunicació i el llenguatge i detectar dificultats Una experiència a l’escola bressol
RESUMEN ARTíCULO

La escuela infantil de primer ciclo detecta precozmente dificultades de lenguaje e intenta abordarlas facilitando recursos comunicativos y poniendo al niño en situación de expresarse mediante el cuerpo, el cuento y el juego en movimiento.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.864,46
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
DEL QUE DIEM AL QUE FEM
A L'ALÇADA DELS SEUS ULLS
RETRAT
PARLEM DE...: Problemes comuns-domèstics de la parla (0-6 anys). Dificultats més habituals
PARLEM DE...
REFLEXIÓ
EN LA PRÀCTICA
EL DIA A DIA
ACTIVISME CLIMÀTIC
MESTRES PEL FUTUR
TAL COM RAJA: Veus, idees, emocions...
MISCEL·LÀNIA
MILENA EN QÜESTIÓ