Artículo Aprenentatge en grup amb suport informàtic per a l'escriptura de llengües estrangeres. Un estudi de cas en un projecte europeu.
RESUMEN ARTíCULO

Pressionats pels companys o per la pròpia experiència, els ensenyants senten, cada cop més, la necessitat d'incorporar noves tècniques d'ensenyament i aprenentatge a la seva docència. Al projecte descrit aquí, hi mostrem la incorporació de tècniques d'informació i comunicació mitjançant un portal d'Internet en una classe de llengües estrangeres de la carrera de mestre. El nostre objectiu no és només incorporar un ensenyament innovador per millorar la docència, sinó també fer que els futurs ensenyants se sentin compromesos amb les noves tecnologies per poder-les incorporar eficaçment en la seva vida professional. Un objectiu no menor és animar els docents a usar aquestes eines, i per això els oferim alguns consells que potser els seran útils.

AUTORES
Quintana Trias, Lluís / Dooly Owenby, Melinda


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37