Artículo Avaluació de la incidència de la formació permanent del professorat en la pràctica docent.
RESUMEN ARTíCULO

La investigació que aquí es presenta té com a objectiu determinar de quina manera la formació que han rebut els professors participants en el Pla de Formació de Zona (PFZ) incideix en la pràctica docent i en la millora qualitativa dels centres. Al mateix temps, es tracta de recollir suggeriments sobre com es poden millorar les activitats ofertes, de tal manera que n'augmenti l'aplicabilitat.

AUTORES
Serentill Rubio, Josep
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1,310.63