Artículo Avaluació de la lectura en el context de l'àrea de llengua: reflexió conceptual amb implicacions pràctiques.
RESUMEN ARTíCULO

L'avaluació de la lectura, com s'argumenta en aquest article, presenta una elevada complexitat. Quan els lectors llegim, posem en funcionament procediments i recursos cognitius interns que són difícilment observables i avaluables. Aquesta ½opacitat+ dels processos que implica la lectura ha afavorit que l'avaluació tendís a fixar-se en els productes que se'n deriven ûlectura expressiva i comprensió posterior a la lecturaû, en comptes de potenciar una avaluació centrada en el procés de comprensió de caràcter més formatiu. Davant d'aquesta mancança, oferim algunes reflexions i idees de caràcter pràctic que atenguin més la formació de lectors autònoms i competents.

AUTORES
Castells Gómez, Núria


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.841,89