Artículo Avaluació de les competències lingüístiques a Catalunya des de la perspectiva del sistema educatiu.
RESUMEN ARTíCULO

La quantitat i la diversitat d'avaluacions del sistema educatiu realitzades al llarg dels darrers anys, així com el fet que majoritàriament hagin afectat només una mostra d'alumnat i de centres, fa que siguin desconegudes per bona part del professorat i de la comunitat educativa en general. El pes mediàtic d'alguns estudis internacionals ha fet que se'n parli més, però, sovint, la informació no acaba d'ubicar-se en un panorama de conjunt ni en una seqüència temporal que permeti veure objectius, continguts o àrees avaluades, semblances i diferències, transformacions i canvis. Aquest article vol fer una aportació a aquesta visió de conjunt d'avaluacions de sistema, analitzant amb més detall l'avaluació de les competències bàsiques, promoguda pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

AUTORES
Amorós Basté, Carme / Aguirre Canyadell, Núria


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37