Artículo Biblioteca i inclusió.
RESUMEN ARTíCULO

La biblioteca és una eina molt valuosa en un centre docent. Constitueix un recurs pluritemàtic i multinivell que ofereix l'accés al coneixement a tots els membres de la comunitat escolar. Aprofitar el servei que ens ofereix, conèixerne les claus d'ús, ens han de proporcionar una pràctica educativa més adequada a les característiques del nostre alumnat i compartida (cooperativa) entre els professionals de l'educació. Cal anar redreçant la metodologia per assolirho majoritàriament.

AUTORES
Maure i Seraña, Mercè


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.569,48