Artículo Canta i et diré com t'expresses
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, s'hi presenta una proposta pedagògica que és fruit de diverses experiències d'aplicació de la glosa en escoles de primària de Catalunya. Mitjançant un enfocament interdisciplinari (música, llengua, dramatúrgia), l'activitat de glosar pretén millorar la competència comunicativa oral. Des d'aquest plantejament global, s'hi mostren les aportacions que es deriven del projecte en relació amb l'aprenentatge de la llengua.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.774,10