Artículo Cap a una gramàtica pedagògica.
RESUMEN ARTíCULO

Sovint, es reclama una gramàtica pedagògica que pugui servir d'instrument per a la programació dels continguts gramaticals dintre d'un enfocament integrador de la reflexió gramatical i de l'ús de la llengua. Aquesta gramàtica no s'ha de limitar a descriure les formes lingüístiques de les quals s'ocupa l'escola, sinó que, sobretot, ha de mostrar per a què serveixen i com s'utilitzen en els diferents usos socials de la llengua. En aquest treball, circumscrit a l'àmbit de la sintaxi, es propugna una gramàtica pedagògica de base semàntica i pragmàtica (segons els models de les gramàtiques funcionals i cognitives), com a condició perquè l'activitat metalingüística de l'alumnat en el marc de l'oració pugui tenir un enfocament comunicatiu.FORMATOS DISPONIBLES
$ 1,702.01