Artículo Com cal escriure. Una experiència didàctica al voltant del text narratiu autobiogràfic.
RESUMEN ARTíCULO

L'article descriu una experiència didàctica sobre l'estudi i la producció de textos narratius a segon de BUP. Els temes de les narracions, que seguien l'estructura narrativa d'Adam, eren la quotidianitat i les experiències personals dels alumnes. Després d'exposar l'esmentada estructura, s'hi expliciten els objectius i els continguts de la seqüència didàctica i s'hi defineix la situació d'enunciació dels textos. Així mateix, s'hi ofereixen alguns criteris per analitzar l'estructura i l'autoreferencialitat de les produccions.

AUTORES
Pérez Romero, Francisca


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.617,90