Libro Com millorar les competències dels docents Guia per a l'autoavaluació i el desenvolupament de lescompetències del professorat


FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.357,65
$ 12.689,77
Resumen del libro

Aquest llibre aborda set competències especialment importants en l’àmbit de la professió docent: les capacitats de planificar i organitzar la pròpia feina, de comunicar-se, de treballar en equip, de fer front a conflictes desenvolupant habilitats interpersonals, d’utilitzar les noves tecnologies, de revisar constantment la nostra feina i fer-ho tot amb responsabilitat i realisme, coneixent les nostres possibilitats i les nostres febleses.

Per al professorat (des de l’educació infantil fins a l’ensenyament universitari en l’àmbit formal) i per als formadors en general, disposar de certes competències personals i interpersonals que ens ajudin a afrontar els reptes creixents i canviants de l’època que ens ha tocat viure és especialment important perquè, d’alguna manera, el desenvolupament d’altres individus depèn, en part, de la nostra feina.