Artículo Com treballem a l'aula
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, es presenten les característiques bàsiques del treball per projectes i es concreten en el model de seqüència didàctica (SD) per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua. Les SD s'orienten tant a l'ús lingüístic i discursiu com a la reflexió sobre la llengua o les llengües i l'ús que se'n fa en situacions concretes. El model de SD es pot fer extensiu a les altres matèries curriculars, ja que la llengua és l'instrument mediador per excellència en la construcció de coneixement.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37