Libro Competències per transformar el món Cap a una educació crítica i per a la justícia global a l'escola


FORMATOS DISPONIBLES
$ 26.725,00
$ 25.388,75
$ 14.441,65
$ 13.719,57
Resumen del libro

Aquest llibre proposa un model curricular per a primària i secundària que es desplega al voltant de sis eixos temàtics: gènere; cultura de pau; drets humans, ciutadania i governança; sostenibilitat econòmica i social; medi ambient i interculturalitat.

S’ofereixen orientacions sobre les finalitats educatives, els sabers, les estratègies didàctiques i els instruments d’avaluació que promouen les competències per transformar el món com a part del desenvolupament bàsic de l’alumnat.