ABIERTO   LEER
Artículo Comportaments tòxics, comportaments nutritius Una visió des de la pràctica
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, abordarem els comportaments tòxics, aquells que ens generen malestar i ens impedeixen sentir-nos a gust amb nosaltres mateixos i amb els altres. Saber detectar aquests comportaments i substituir-los per comportaments nutritius ens permetrà augmentar la qualitat entre els diferents intervinents en el context escolar. Igualment, abordarem les relacions entre el centre i les famílies.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto

Biblioteca de la revista