Artículo Contribució del Teatre Lliure a la normalització del teatre públic després de la dictadura.
RESUMEN ARTíCULO

El treball de recerca al final dels dos anys del batxillerat és una oportunitat única en què l'estudiant, per primera vegada en la seva etapa acadèmica, pot experimentar sobre un tema escollit per ell mateix. Des d'un principi, l'alumne pot planificar com serà el seu treball, de quina manera el vol enfocar, la seva realització i veure els resultats de la seva investigació. Això comporta una responsabilitat que l'ha de fer madurar i que l'ajudarà a assolir els coneixements i la metodologia que necessiten aquests tipus de treballs, i ha de servir-li per fer front adequadament a la seva futura etapa universitària. El tutor acadèmic té la funció de guiar l'alumne perquè no es desviï del seu projecte i d'assessorar-lo en la realització d'aquest.

AUTORES
Russiñol Amat, Agnès / Obis Monné, Laia


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.916,18
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Recerca al batxillerat
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES