Artículo Conversar per aprendre a comprendre a primària.
RESUMEN ARTíCULO

Propostes de textos breus per comentar als primers cursos de primària. Transcripcions i anàlisis de converses entre alumnes per comentar les diverses interpretacions d'un mateix text. Com les preguntes i l'intercanvi oral afavoreixen la comprensió del text i del procés comunicatiu.

AUTORES
Ripoll Font, Carme


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.774,10