Artículo Creació de materials didàctics: un procés lligat a la recerca.
RESUMEN ARTíCULO

Ensenyar a aprendre una llengua implica un procés de reflexió, de recerca i de formació permanent per part del docent. Per això, la creació, total o parcial, de materials didàctics comporta, més o menys implícitament, uns certs pressupòsits teòrics, i és una manifestació ½raonada+ de representacions sociolingüístiques i metodològiques. Els materials didàctics són el lloc de trobada dels aprenents i dels docents, a més d'ésser els elements clau del compromís didàctic.

AUTORES
Serra Escorihuela, Rosaura / Villanueva Alfonso, M. Luisa


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.774,10