Artículo De la violència al conflicte. Del conflicte al terrorisme.
RESUMEN ARTíCULO

Vull introduir aquest article amb paraules de Salvador Espriu, paraules que parlen del dolor davant la mort, mort a la qual moltes vegades s'arriba a causa del terrorisme; però caldrà fer una anàlisi del procés que ens porta a aquest terrorisme, que sembla que vol fer-se l'amo del nostre món.

AUTORES
Vàzquez, Amparo
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.640,12
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Fòrum Social per l'Educació.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
TEMA DEL CURS: Educació per la pau
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL