Libro Didàctica de la llengua oral formal Continguts d'aprenentatge i seqüències didàctiques


FORMATOS DISPONIBLES
$ 14,743.04
$ 13,516.49

Continguts d'aprenentatge i seqüències didàctiques

Resumen del libro
1.-Les estratègies: saber explicar oralment continguts, saber argumentar, saber moralitzar els enunciats, etc. 2.- Com ensenyar la llengua oral des d'un enfocament eminentment pràctic.