Libro Didàctica de la llengua oral formal Continguts d'aprenentatge i seqüències didàctiques


FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.802,29
$ 13.112,18
Resumen del libro

El llibre parla en la primer part de lLes estratègies: saber explicar oralment continguts, saber argumentar, saber moralitzar els enunciats, etc.

En la segona part trobarem algunes idees sobre com ensenyar la llengua oral des d'un enfocament eminentment pràctic.