Artículo Educar «en els» i «per als» plurilingüismes a Europa: Com replantejar la formació dels docents?
RESUMEN ARTíCULO

Læarticle analitza les necessitats educatives generades per læincrement de la diversitat lingüística i cultural de les nostres societats i pels profunds canvis provocats per la globalització en el tractament de læaprenentatge i læús de les llengües a læescola. També té en compte les resistències que frenen la capacitat dæinnovació dels docents en aquest àmbit. Partint de les aportacions dels estudis en aquest camp i de les iniciatives empreses pel Consell dæEuropa per adequar læeducació lingüística a les situacions presents i futures, læautora proposa no només la introducció de nous continguts de formació, sinó també canvis substancials pel que fa als enfocaments que els formadors haurien de cercar per tal de promoure canvis reals: cooperació, desenvolupament professional al llarg de la vida, restructuració dels sabers i representacions previs, constitució dæuna identitat plurilingüe, reflexió sobre la pràctica, autonomia i participación en la recerca.

AUTORES
Cambra Giné, Margarida


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.770,02