Artículo El consens educatiu de les lectures a l'ESO.
RESUMEN ARTíCULO

L'article planteja la necessitat d'avançar cap a un consens sobre la lectura prescriptiva a l'etapa de la secundària obligatòria. En les darreres dècades, la funció escolar de les lectures s'ha anat inclinant cap al foment d'hàbits lectors. Això ha contribuït a difuminar les pràctiques anteriors pel que fa al tipus de corpus, als criteris de selecció de les obres, a les activitats a les aules, a la percepció sobre la jerarquia entre les funcions que ha de complir la prescripció, etc. L'article exposa la consulta portada a terme per l'equip GRETEL de la UAB entre sectors del professorat més actiu en la reforma educativa duta a terme al nostre país. A partir de més de cent respostes a un qüestionari, seguides de debats en grup, es recullen els dubtes i les contradiccions existents actualmente sobre aquesta qüestió.

AUTORES


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.841,89