Artículo El debat moderat a classe: com treballar l'argumentació oral a edats diferents.
RESUMEN ARTíCULO

Aquesta contribució presenta alguns elements de resposta a les preguntes següents: Com organitzar un ensenyament de l'argumentació gràcies a la pràctica a classe del gènere del debat moderat? Quines activitats diferenciades cal proposar a les classes de primària i de secundària per permetre que els alumnes progressin? Per respondre aquestes preguntes presentarem dues seqüències didàctiques i, sobre tot, el treball proposat en els dos tallers (per aprendre a escoltar, a gestionar els intercanvis i a utilitzar la paraula de tercers), així com el seu efecte a les produccions dels alumnes.

AUTORES
Kaneman-Pougatch, Massia / Erard, Serge


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.617,90
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Ordinadors per aprendre llengües
OPINIÓ
Intercanvi
Informacions
RESSENYES