Artículo El portafolis.
RESUMEN ARTíCULO

El portafolis és un instrument cada dia més conegut i usat a les escoles, als instituts i a les universitats catalanes. Sigui per avaluar l'aprenentatge de l'alumnat, per recollir i guardar l'activitat realitzada o per fomentar la reflexió, és una eina poderosa, versàtil i mal·leable. És també un tema de moda, en la bibliografia, en els congressos i ùesperemù aviat en la formació de professorat. Hi ha ajudat l'arribada del Portfolio Europeu de les Llengües i també, és clar, les extraordinàries prestacions que ofereixen les TIC per enregistrar, guardar i analitzar les produccions dels parlants.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37