Artículo El programa de biblioteca escola «Puntedu».
RESUMEN ARTíCULO

En l'article es descriu el programa de biblioteca escolar ½Puntedu+. En primer lloc, però, situa el procés històric de les biblioteques escolars i la normativa de referència que n'ha fet possible el desenvolupament. En el cos de l'article es descriu la implementació del programa, els recursos que s'hi han esmerçat (econòmics, de personal, de maquinari, de formació...) i es presenta el model de biblioteca escolar que es vol per als centres escolars de Catalunya.

AUTORES
Mayans i Balcells, Pere


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37