Artículo El taller dels invents.
RESUMEN ARTíCULO

L'ensenyament de la llengua d'ús a l'ESO passa, cada cop més, per la programació conjunta entre el professorat de llengua catalana i el de llengua castellana. L'experiència que presentem tot seguit vol ser un exemple de programació globalitzadora, en la qual s'utilitzen estratègies en totes dues llengües. La valoració positiva que n'hem fet representa un punt de partida per a un treball conjunt, cada vegada més estable i més coherent.

AUTORES
Garcia Piqué, M. Teresa / Alamon Queralt, Francesc / Bademunt i López, Xavier


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37