Artículo El treball de recerca al batxillerat: una oportunitat.
RESUMEN ARTíCULO

El batxillerat ha de servir per adquirir les tècniques i els procediments que facin possible una bona adaptació de læalumnat als estudis posteriors. Això exigeix una preparació profunda i específica, però alhora global i contextualitzada, així com una adequada orientació que ajudi els estudiants a canalitzar les seves preferències i capacitats.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.667,83
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Quina incidencia té la formació en el centre?
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL