Artículo El treball per tasques integrades Què és, com i per què el fem
RESUMEN ARTíCULO

A l’institut Manuel de Montsuar de Lleida es treballa constantment, dins i fora del centre. En reunions, amb una acció tutorial i psicopedagògica de qualitat, amb una gran dedicació a la formació permanent i a la innovació educativa, i amb una estudiada planificació estratègica. Llavors, per què l’adquisició de les competències bàsiques quan finalitza l’ESO no és satisfactòria en la totalitat del nostre alumnat? Això va ser el que ens vam preguntar l’equip directiu, i vam voler esbrinar les seves causes i els possibles canvis.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.770,74
COLECCIONES: Revista Dotze18

Contenidos de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
RETRAT
TUTORIA I ORIENTACIÓ
METODOLOGIA I DIDÀCTICA
FINESTRA OBERTA
EN LA PRÀCTICA
AL PEU DE L'AULA
CINEMA I EDUCACIÓ
MÓN 12-18
TAULER DEL PRÀCTICUM
CUIDA'T
AMB TOTS ELS SENTITS
RECULL
HUMOR
    Barrobés Meix, Eduard

Biblioteca de la revista