Artículo El valor del petit grup
RESUMEN ARTíCULO

El magnífic article de l’Anna Tardós (2006) publicat a la revista Infancia i titulat «Las actividades dirigidas» posa de manifest les limitacions de les propostes que es fan habitualment en educació infantil de manera simultània per al gran grup. En aquest monogràfic, volem valorar una altra manera d’organitzar les activitats, més respectuosa amb els distints interessos i ritmes infantils, i més d’acord amb una concepció constructivista de l’aprenentatge.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.667,83