Artículo El valor del treball oral a l'escola: el "National Oracy Project".
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article es justifica la importància de parlar i escoltar en el procés d'ensenyament i aprenentatge i s'expliquen els orígens del terme oracy. Es descriuen diferents estratègies del professorat anglès per planificar activitats de llengua oral i delimita els factors que influencien l'ús oral de la llengua en aquestes activitats: el context, la tasca i l’audiència. A través d'aquestes activitats arriba a la conclusió que la interacció verbal ajuda l’alumnat a aprendre. Parteix de la convicció que els canvis que demanen les reformes es produeixen des de dins, gracies a l’experimentació, la discussió i la pràctica individual de cada ensenyant.

AUTORES
Baddeley, Gordon


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37