Artículo Elements per fer la transformació digital als centres educatius
RESUMEN ARTíCULO

El procés de transformació digital a les escoles resulta difícil de materialitzar si no existeixen figures que l’integrin a la rutina acadèmica. Per aquest motiu cal comptar amb agents que actuïn com a eixos vertebradors. Els més significatius són els docents en actiu i els aprenents de mestre, els responsables acadèmics i de transferència digital, així com les aliances amb la universitat i la comunitat educativa. Les línies següents recullen una breu definició dels rols que desenvolupen, així com la rellevància que tenen en el procés de transformació digital.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.667,83