Artículo Els conceptes metalingüístics dels alumnes de secundària: el subjecte.
RESUMEN ARTíCULO

El grup GREAL, del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB, realitza un conjunt de recerques sobre l'activitat metalingüística en els processos d'ensenyament i aprenentatge de llengües. El present treball s'enmarca en un dels objectius de recerca del grup: explorar els coneixements gramaticals dels estudiants de primària i secundària en relació amb el tipus d'ensenyament rebut. En concret, l'objectiu que guia l'estudi que aquí presentem és el d'estudiar l'evolució que experimenta el concepte gramatical de ½subjecte+ en els alumnes al llarg de l'educació secundària i extreure'n els patrons generals de comportament.

AUTORES
Camps Mundó, Anna / Gonzalvo Horna, Laura


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La literatura a la classe de llengua
Intercanvi
RESSENYES