Artículo Els llibres de text i l'educació lingüística.
RESUMEN ARTíCULO

Els materials didàctics (i, entre aquests, els llibres de text) no són només ajuts tècnics orientats a facilitar la intervenció pedagògica del professorat a les aules i l'aprenentatge escolar dels alumnes i les alumnes. Són també l'expressió d'una determinada concepció de l'ensenyament i l'aprenentatge i, en el nostre cas, d'una determinada concepció del llenguatge i de l'educació lingüística i literària. En aquest article s'analitza la funció i la identitat dels diferents materials didàctics, se suggereixen algunes instruccions d'ús (en forma d'interrogants) per a l'anàlisi i l'ús crític dels materials didàctics i s'avaluen les característiques essencials dels actuals llibres de text de llengua castellana a l'educació secundària obligatòria.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.400,20