Artículo Els mestres i les competències.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest escrit es fan unes reflexions generals sobre els enfocaments educatius basats en competències. En primer lloc se'n destaca la relació amb supòsits econòmics, i en segon lloc s'esmenten els tres tipus de discurs a què han donat lloc. Tot seguit s'identifiquen i comenten les tres característiques d'un mestre competent. S'entén per mestre o mestra qualsevol professional de l'ensenyament, en particular els de l'educació obligatòria.FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.841,89