Artículo Els processos d'escriptura en segones llengües.
RESUMEN ARTíCULO

L'estudi dels processos d'escriptura en segones llengües planteja problemes paral·lels als de I'escriptura en primeres llengües i problemes específics. En aquest article es recullen els resultats més significatius de les investigacions sobre els processos d'escriptura en segones llengües dutes a terme als Estats Units en els darrers anys i les seves implicacions per a I'ensenyament.

AUTORES
Guasch Boyé, Oriol


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1,560.73