Artículo Els termes a través dels reculls lèxics
RESUMEN ARTíCULO

L'article fa algunes propostes didàctiques concretes per tractar la terminologia a l'aula de llengua a través dels reculls lèxics. Se centra en l'etapa d'ensenyament secundari obligatori, i fa èmfasi en alguns aspectes relacionats amb el lèxic que contempla el currículum d'ensenyament. De manera més especial, té en compte els procediments i els conceptes relacionats amb els tipus de reculls lèxics, les parts d'aquestes obres i les abreviacions. Parteix dels coneixements previs de l'alumnat i del tipus d'obra que s'analitza, per oferir l'estudi de la terminologia ùprocés clau per comprendre els textos escolarsù a estudiants que, de fet, n'utilitzen molt sovint, tot i que no en siguin conscients.

AUTORES
Estopà Bagot, Rosa / Gelpí, Cristina


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37