Artículo Els textos acadèmics des de la perspectiva dels estudiants: quan, com i per què escriure.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article es fa una primera aproximació a les concepcions que tenen els estudiants universitaris de les tasques d'escriptura acadèmica. En base als comentaris de més d'un centenar d'alumnes, s'analitza el sentit que per ells té l'escriptura en quines situacions acadèmiques es plantegen determinades finalitats i quines estratègies posen en marxa per enfrontar-se a les diferents activitats d'escriptura. El treball forma part d'una recerca més àmplia centrada en l'estudi de les representacions mentals que els estudiants es fan de l'escriptura i del procés de composició i en les relacions que s'estableixen entre aquestes representacions i l'ús de diferents estratègies a l'hora de produir textos escrits.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37