Artículo Els textos expositius des d'una perspectiva didàctica.
RESUMEN ARTíCULO

Tot partint de la consideració del text expositiu com a manifestació principal del discurs informatiu, en l'article es fa una presentació general de les seves característiques i s'hi indiquen possibles vies d'intervenció didàctica, les quals van adreçades a la millora de la comprensió i de la producció de textos en el marc escolar, on la llengua és el principal instrument d'aprenentatge.

AUTORES
Rodríguez Gonzalo, Carmen / Martínez Laínez, Ana M.


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.400,20