Artículo Ensenyar encara el codi?
RESUMEN ARTíCULO

Presentarem tres mostres que explicaran com en un plantejament funcional de l'ensenyament de la llengua escrita, apareixen moltes qüestions sobre el codi a mesura que les exigències de la tasca ho requereixen. Mostrarem com per a la resolució dels problemes gràfics que se susciten als nens i nenes, aquests aprenen a diversificar les estratègies: la demanda al company més competent, la intervenció de la mestra, el recurs a fonts d'informació diversa, camins guiats tots per la idea de resoldre qüestions concretes, en relació no amb una planificació prèvia dels problemes ortogràfics, sinó amb una tasca que té una funció i un sentit reals per ells.

AUTORES
Fons Esteve, Montserrat / Bigas i Salvador, Montserrat / Correig Blanchart, Montserrat


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.903,95