Artículo Entrevista a Antoni Zabala: «Fòrum és troncal per a Graó, des del principi» 
RESUMEN ARTíCULO

Antoni Zabala i Vidiella, president de l’Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, entitat que sota la marca Graó edita llibres i revistes pedagògiques, membre de l’equip creador de Guix, Elements d’acció educativa el 1977 integrant la seva formació i l’experiència de pedagogia pràctica de l’escoltisme. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, és professor especialment de didàctica, organització i currículum a l’Institut de Ciències de l’Educació. Aporta construcció teòrica i pràctica a la formació de mestres i professors i també assessorament a centres, a institucions i a l’Administració educativa. És autor de llibres i articles en l’àmbit de la didàctica general, el desenvolupament curricular i la formació del professorat.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.741,69