Artículo Entrevista a Joan Carles Mèlich Conversa entorn de l'ètica i la moral
RESUMEN ARTíCULO

Cal parlar de comportaments ètics en els cursos de formació? No caldria parlar de responsabilitat ètica en l’exercici professional? Pot un centre, com a organització, tenir un codi ètic en el seu PEC? És positiu homogeneïtzar les respostes a totes les possibles situacions  amb feixos de normes i reglaments? No minva l’assumpció de responsabilitat individual i/o professional? I si un professor actua èticament davant d’un alumne al marge de la norma implícita en la cultura del centre? Què ha de fer la direcció en aquests casos? Aquestes i altres preguntes van sorgir en l’entrevista informal, que vam tenir el plaer de compartir amb el professor Joan-Carles Mèlich durant gairebé dues hores, un autèntic plaer.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.667,83