Artículo És possible educar en valors?
RESUMEN ARTíCULO

La intervenció en educació en valors a l'escola gira al voltant de tres feines prioritàries: Una, esforçar-se per aconseguir una bona relació personal entre alumnes i mestres. Dues, dedicar temps per treballar de forma específica i sistemàtica temes de valors. I tres, dissenyar un conjunt d'activitats que facin possible la creació de la comunitat escolar.FORMATOS DISPONIBLES
$ 1,310.63
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
GUIX DOS
RECULL