Artículo Escriptura col·lectiva d'un text als cinc anys.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article plantegem els beneficis de l'escriptura en grup als inicis de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, després de definir alguns dels paràmetres que hi intervenen: el tipus de text, l'agrupament de l'alumnat i la interacció didàctica. Relacionem el potencial d'aprenentatge que aporta aquest tipus de situació d'escriptura a l'aula amb els tres vèrtexs del triangle didàctic: afavoreix l'escriptura reflexiva, objecte d'aprenentatge; promou la interacció cooperativa entre els aprenents, i adequa la intervenció de l'ensenyant. Finalment analitzem un exemple d'escriptura col·lectiva dut a terme a la classe de cinc anys.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.400,20