Artículo Escriptura i perspectiva L´ús de diverses fonts quan escrivim sobre fets històrics
RESUMEN ARTíCULO

En escriure sobre textos històrics, pot ser profitós manejar fonts diverses. Això invita a mirar el contingut dels orígens de la informació trobada des d’una perspectiva que introdueix la complexitat i que obliga a pensar, cosa que implica formular lingüísticament el que es pensa. D’aquí a la reflexió metalingüística sobre el text i sobre la situació comunicativa només hi ha un pas. Mostrarem de quina manera això s’esdevé a partir de l’experimentació amb una seqüència didàctica en una aula de quart d’ESO.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.617,90
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions