Artículo Estil d'aprenentatge i desenvolupament de l'autonomia. Un punt de vista estratègic i processual.
RESUMEN ARTíCULO

Aprendre una llengua no consisteix en un emmagatzematge de paraules, regles i estructures que poden adquirir-se per transmissió, al contrari, aprendre una llengua és desenvolupar un procés actiu d'interiorització i integració de l'experiència lingüística. La investigació sobre la diversitat i el desenvolupament estratègic dels estudiants en el pla discursiu, cognitiu i metacognitiu, ens pot ajudar a determinar els tipus d'ajuda que són necessaris. La hipòtesi és que una metodologia d'ensenyament que integre el desenvolupament de competències cognitives, metacognitives, lingüístiques i metalingüístiques en el procés d'aprenentatge de la llengua, tindrà resultats més eficaços i oferirà la possibilitat d'un progrés autònom. Des d'aquest punt de vista, cobra sentit l'interès pels estils d'aprenentatge.

AUTORES
Villanueva Alfonso, M. Luisa


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.903,95