Artículo Evidències artístiques des d'infantil a batxillerat: un centre que s'organitza entorn de l'aprenentatge i l'ensenyament de l'art
RESUMEN ARTíCULO

Aquesta experiència recull una aproximació a la complexa tasca de liderar processos de canvi sobre la base de pràctiques educatives artístiques. Es podria dir que suposa un exemple de com la direcció d’un centre es recolza de forma decidida en una estructura de coordinació interna amb un matís (curricular) molt interessant: des del Departament d’Art de secundària es coordina l’educació artística de tot el centre, i com a resultat s’obtenen projectes de caràcter interdisciplinari entre les diverses àrees de coneixement i les etapes educatives i, per tant, una peculiar cohesió i unitat al centre. Aquest ambient d’ensenyament i aprenentatge dona peu, a la majoria de les propostes, a pràctiques educatives informades en evidències.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.667,83